Fargenavn: lys khaki
Heksadesimal farge: #f0f0a0
RGB-farge: 240 240 160 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lys khaki. Heksadesimal farge: (#f0f0a0). RGB-farge: 240 240 160 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.