Název barvy: lehké khaki
Šestnáctková barva: #f0f0a0
RGB barva: 240 240 160 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: lehké khaki. Šestnáctková barva: (#f0f0a0). RGB barva: 240 240 160 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.