Fargenavn: lavendel
Heksadesimal farge: #c0a0f0
RGB-farge: 192 160 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lavendel. Heksadesimal farge: (#c0a0f0). RGB-farge: 192 160 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.