Název barvy: levandule
Šestnáctková barva: #c0a0f0
RGB barva: 192 160 240 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: levandule. Šestnáctková barva: (#c0a0f0). RGB barva: 192 160 240 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.