Naziv boje: Lavanda
Heksadecimalna boje: #c0a0f0
RGB boja: 192 160 240 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: Lavanda. Heksadecimalna boje: (#c0a0f0). RGB boja: 192 160 240 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.