Fargenavn: terrakotta
Heksadesimal farge: #c06040
RGB-farge: 192 96 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: terrakotta. Heksadesimal farge: (#c06040). RGB-farge: 192 96 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.