Název barvy: terra cotta
Šestnáctková barva: #c06040
RGB barva: 192 96 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: terra cotta. Šestnáctková barva: (#c06040). RGB barva: 192 96 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.