Fargenavn: eple grønn
Heksadesimal farge: #80c020
RGB-farge: 128 192 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: eple grønn. Heksadesimal farge: (#80c020). RGB-farge: 128 192 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.