Název barvy: jablko zelené
Šestnáctková barva: #80c020
RGB barva: 128 192 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: jablko zelené. Šestnáctková barva: (#80c020). RGB barva: 128 192 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.