Fargenavn: sump grønn
Heksadesimal farge: #808000
RGB-farge: 128 128 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: sump grønn. Heksadesimal farge: (#808000). RGB-farge: 128 128 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.