Název barvy: bažina zelená
Šestnáctková barva: #808000
RGB barva: 128 128 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: bažina zelená. Šestnáctková barva: (#808000). RGB barva: 128 128 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.