Fargenavn: mørk gressgrønn
Heksadesimal farge: #408000
RGB-farge: 64 128 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk gressgrønn. Heksadesimal farge: (#408000). RGB-farge: 64 128 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.