Název barvy: tmavá tráva zelená
Šestnáctková barva: #408000
RGB barva: 64 128 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: tmavá tráva zelená. Šestnáctková barva: (#408000). RGB barva: 64 128 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.