Fargenavn: fransk blå
Heksadesimal farge: #4060c0
RGB-farge: 64 96 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: fransk blå. Heksadesimal farge: (#4060c0). RGB-farge: 64 96 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.