Název barvy: francouzská modrá
Šestnáctková barva: #4060c0
RGB barva: 64 96 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: francouzská modrá. Šestnáctková barva: (#4060c0). RGB barva: 64 96 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.