ชื่อสี: ฟ้าฝรั่งเศส
รหัสฐานสิบหกของสี: #4060c0
สี RGB: 64 96 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ฟ้าฝรั่งเศส. รหัสฐานสิบหกของสี: (#4060c0). สี RGB: 64 96 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้