Fargenavn: mørk grå
Heksadesimal farge: #402040
RGB-farge: 64 32 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk grå. Heksadesimal farge: (#402040). RGB-farge: 64 32 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.