Kleurnaam: donker grijs
Hexadecimale kleur: #402040
RGB kleur: 64 32 64 (rood, groen, blauw)
Kleurnaam: donker grijs. Hexadecimale kleur: (#402040). RGB kleur: 64 32 64 (rood, groen, blauw)

Inloggen  om meer afbeeldingen te zien, kunt u inloggen met het bestaande e-mail- of sociale netwerk account.