Fargenavn: mørk plomme
Heksadesimal farge: #400020
RGB-farge: 64 0 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk plomme. Heksadesimal farge: (#400020). RGB-farge: 64 0 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.