Název barvy: tmavá švestka
Šestnáctková barva: #400020
RGB barva: 64 0 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: tmavá švestka. Šestnáctková barva: (#400020). RGB barva: 64 0 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.