Naziv boje: ružan žuti
Heksadecimalna boje: #e0c000
RGB boja: 224 192 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: ružan žuti. Heksadecimalna boje: (#e0c000). RGB boja: 224 192 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.