Fargenavn: stygg gul
Heksadesimal farge: #e0c000
RGB-farge: 224 192 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: stygg gul. Heksadesimal farge: (#e0c000). RGB-farge: 224 192 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.