Naziv boje: krma
Heksadecimalna boje: #806000
RGB boja: 128 96 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: krma. Heksadecimalna boje: (#806000). RGB boja: 128 96 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.