Název barvy: kadit
Šestnáctková barva: #806000
RGB barva: 128 96 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: kadit. Šestnáctková barva: (#806000). RGB barva: 128 96 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.