PIXNIO »

Tên màu sắc: robin's egg blue
Màu thập lục phân: #a0e0f0
Màu RGB: 160 224 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.