PIXNIO /

Tên màu sắc: bệnh tiêu chảy Màu thập lục phân: #a08000 Màu RGB: 160 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)