PIXNIO /

Tên màu sắc: ánh sáng màu nâu đỏ Màu thập lục phân: #a06060 Màu RGB: 160 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)