ความละเอียด:
3872 × 2581
เมกะพิกเซล:
10.2 MP
Schützenkönig 1877 pixnio46
ผู้สร้าง:
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปโหลด:
2019-09-24
คำสำคัญ:
เรือ, ดาดฟ้า, ลอย, แท่นลอยน้ำ, ขอบฟ้า, การเดินทาง, ยานพาหนะ, น้ำ, โอเชี่ยน, ทะเลสาบ
พิกเซล:
9993632 (≈10.2 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.8″ × 35.8″
136.6cm × 91.1cm
กลาง:
19.4″ × 12.9″
49.2cm × 32.8cm
สูง:
12.9″ × 8.6″
32.8cm × 21.9cm
สูงมาก:
8.6″ × 5.7″
21.9cm × 14.6cm
ดีเยี่ยม:
6.5″ × 4.3″
16.4cm × 10.9cm
พิเศษ:
4.3″ × 2.9″
10.9cm × 7.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน