ชื่อสี: สีเหลืองสดใส
รหัสฐานสิบหกของสี: #f0f000
สี RGB: 240 240 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีเหลืองสดใส. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f0f000). สี RGB: 240 240 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้