Fargenavn: lyse gule
Heksadesimal farge: #f0f000
RGB-farge: 240 240 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lyse gule. Heksadesimal farge: (#f0f000). RGB-farge: 240 240 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.