ชื่อสี: ข้าวสาลี
รหัสฐานสิบหกของสี: #f0e080
สี RGB: 240 224 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ข้าวสาลี. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f0e080). สี RGB: 240 224 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้