ชื่อสี: จางหายไปสีชมพู
รหัสฐานสิบหกของสี: #f0a0c0
สี RGB: 240 160 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: จางหายไปสีชมพู. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f0a0c0). สี RGB: 240 160 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้