ชื่อสี: ทอง
รหัสฐานสิบหกของสี: #e0c020
สี RGB: 224 192 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ทอง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e0c020). สี RGB: 224 192 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้