Namn på färg: guld-
Hexadecimal färg: #e0c020
RGB färg: 224 192 32 (röd, grön, blå)
Namn på färg: guld-. Hexadecimal färg: (#e0c020). RGB färg: 224 192 32 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.