ชื่อสี: หน้าแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #e0a080
สี RGB: 224 160 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: หน้าแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e0a080). สี RGB: 224 160 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้