ชื่อสี: หมองคล้ำสีชมพู
รหัสฐานสิบหกของสี: #e080a0
สี RGB: 224 128 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: หมองคล้ำสีชมพู. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e080a0). สี RGB: 224 128 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้