ชื่อสี: มีสีส้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #e08040
สี RGB: 224 128 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มีสีส้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e08040). สี RGB: 224 128 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้