ชื่อสี: อ้วกเหลือง
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0c020
สี RGB: 192 192 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: อ้วกเหลือง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0c020). สี RGB: 192 192 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้