Fargenavn: puke gul
Heksadesimal farge: #c0c020
RGB-farge: 192 192 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: puke gul. Heksadesimal farge: (#c0c020). RGB-farge: 192 192 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.