ชื่อสี: แดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #c04040
สี RGB: 192 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: แดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c04040). สี RGB: 192 64 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้