Naziv boje: crvenkasto
Heksadecimalna boje: #c04040
RGB boja: 192 64 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: crvenkasto. Heksadecimalna boje: (#c04040). RGB boja: 192 64 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.