ชื่อสี: เลือดแดง
รหัสฐานสิบหกของสี: #a00000
สี RGB: 160 0 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: เลือดแดง. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a00000). สี RGB: 160 0 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้