Fargenavn: dyp rød
Heksadesimal farge: #a00000
RGB-farge: 160 0 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: dyp rød. Heksadesimal farge: (#a00000). RGB-farge: 160 0 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.