ชื่อสี: มะเขืออ่อน
รหัสฐานสิบหกของสี: #804080
สี RGB: 128 64 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มะเขืออ่อน. รหัสฐานสิบหกของสี: (#804080). สี RGB: 128 64 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้