Fargenavn: lett aubergine
Heksadesimal farge: #804080
RGB-farge: 128 64 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lett aubergine. Heksadesimal farge: (#804080). RGB-farge: 128 64 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.