ชื่อสี: ปราชญ์สีเข้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #608060
สี RGB: 96 128 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ปราชญ์สีเข้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#608060). สี RGB: 96 128 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้