Fargenavn: mørke salvie
Heksadesimal farge: #608060
RGB-farge: 96 128 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørke salvie. Heksadesimal farge: (#608060). RGB-farge: 96 128 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.