ชื่อสี: มณฑลเบอร์กันดี
รหัสฐานสิบหกของสี: #602020
สี RGB: 96 32 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: มณฑลเบอร์กันดี. รหัสฐานสิบหกของสี: (#602020). สี RGB: 96 32 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้