Název barvy: burgundské
Šestnáctková barva: #602020
RGB barva: 96 32 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: burgundské. Šestnáctková barva: (#602020). RGB barva: 96 32 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.