ชื่อสี: ฟ้าเย็น
รหัสฐานสิบหกของสี: #40a0c0
สี RGB: 64 160 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ฟ้าเย็น. รหัสฐานสิบหกของสี: (#40a0c0). สี RGB: 64 160 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้